Prodima SRL, in calitate de beneficiar, deruleaza proiectul ”Diversificarea producției prin achiziția de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la PRODIMA SRL Bistrița”, cod SMIS 112708, finantat prin Programul Operational regional 2014-2020, axa prioritara 2, prioritatea de investitii 2.2.

Obiectivul general al PRODIMA este creșterea competitivității, a productivității muncii și îmbunătățirii potențialului de export, în scopul dezvoltării afacerii și obținerii de profit.

Obiectivele specifice ale proiectului

Diversificarea producției prin introducerea în fabricație a minim 3 linii produse noi în următorii 5 ani pe un nou domeniu de activitate
Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 2% pe an, pe următorii 5 ani
Creșterea capacității competitive prin implementarea și certificarea a două noi sisteme de management (inovare, sănătate și securitate în muncă)

Rezultate asteptate

Gama diversificata de produse intr-o capacitate avansata de productie utilizand tehnologii de ultima generatie
Cifra de afaceri crescuta cu minim 2% pe an pentru următorii 5 ani
Două sisteme de management certificate pana in anul 2020, ca suport pentru cresterea intensiva a competitivitatii prin impulsionarea efortului de inovare si protejarea personalului

Data de incepere a proiectului este 29.03.2018, iar data de finalizare este 20.11.2020.

Valoarea totala a proiectului este de 8.069.803,26 lei, iar finantarea nerambursabila aferenta este de 4.149.351,00 lei din care 3.526.948,35 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala si respectiv 622.402,65 lei din Bugetul National.

Proiectul include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice și/sau de asigurare a egalității de șanse și tratament.

Prin achiziţia sistemului de producere a energiei din surse regenerabile (fotovoltaic) şi achiziţia de maşini/utilaje/echipamente de ultimă generaţie cu consumuri mici de energie, proiectul implementează măsuri privind utilizarea eficientă a resurselor.

Instalarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice care va fi utilizată pentru consumul propriu va permite obţinerea de economii însemnate la energia electrică.

Firma are implementat de asemenea sistemul de management al mediului ISO 14001, care identifică şi controlează impactul asupra mediului a activităţilor şi produselor sale, contribuind astfel la protejarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Maşinile/utilajele/echipamentele achiziţionate prin proiect sunt cu consumuri reduse de energie având implementate tehnologii ce conduc la economii de energie. Amplasarea acestora în spaţiile de producţie a fost gândită în funcţie de ordinea operaţiilor de pe fluxul tehnologic astfel încât să se asigure un circuit optim care să conducă la creşterea randamentelor locurilor de muncă şi îmbunătăţirea productivităţii.

Utilizarea unor maşini/echipamente care au implementate tehnologii de ultimă generaţie conduce la optimizarea consumului de materiale (programarea asistată, optimizarea planurilor de croire a reperelor cu ajutorul unor aplicaţii software specializate, folosirea de semifabricate forjate, etc).

Prin implementarea proiectului s-a auditat și certificat Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale OHSAS 18001:2007 care oferă acele măsuri necesare pentru controlul riscurilor în domeniul sănătății și securității muncii și pentru îmbunătățirea performanțelor în acest domeniu.

De asemenea s-a auditat și certificat procesul de inovare în conformitate cu standardul SR CEN/TS 16555-1:2013. Acest standard oferă îndrumări privind stabilirea și menținerea unui Sistem de Management al Inovării (SMI). Utilizarea unei abordări sistematice pentru gestionarea inovării este o piatră de temelie bună pentru orice organizație cu scopul de a deveni mai inovatoare.