In cadrul companiei noastre s-a auditat și certificat procesul de inovare în conformitate cu standardul SR CEN/TS 16555-1:2013.

Acest standard oferă îndrumări privind stabilirea și menținerea unui Sistem de Management al Inovării (SMI).

Utilizarea unei abordări sistematice pentru gestionarea inovării este o piatră de temelie bună pentru orice organizație cu scopul de a deveni mai inovatoare.