PRODIMA: o alegere pentru calitate

Compania PRODIMA a acordat întotdeauna o atenție deosebită calității produselor și serviciilor sale, precum și eficiența activităților sale de producție.

Angajamentul său față de calitate a fost consolidat și recunoscut continuu de-a lungul timpului prin obținerea mai multor certificări:

EN ISO 9001 Sisteme de management al calității

EN ISO 14001 Sisteme de management de mediu

SR CEN/TS 16555-1 Sistem de management al inovarii

ISO 45001 Sitem de management al sanatatii si securitatii in munca